HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Stakeholder Forum pre JU Fuel Cells Hydrogen 2

Podujatia

Spoločný podnik (Joint Undertaking) Fuel Cells Hydrogen 2 Vás pozýva na svoje 8. fórum pre stakeholderov. Viac ako 350 účastníkov z európskeho priemyslu a výskumnej komunity spolu s príslušnými autoritami sa zúčastnia každoročného podujatia FCH 2 spoločného podniku, aby diskutovali o zladení a integrácii aktivít a nástrojov na regionálnej, národnej, európskej a medzinárodnej úrovni na urýchlenie fázy komercializácie palivových článkov a vodíkových technológií.