HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SSH Integration in Horizon Europe: Insights and resources in support of interdisciplinarity

Podujatia

 • Začiatok
  01.02.2023, 14:30
 • Koniec
  01.02.2023, 16:00
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  FGV
 • Miesto konania
  online

FGV, Brazília v spolupráci s Net4Society, medzinárodnou sieťou národných kontaktných bodov pre Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, organizuje 1. februára 2023 webinár SSH Integration in Horizon Europe: Insights and resources in support of interdisciplinarity“ / „Integrácia spoločenských a humanitných vied v programe Horizont Európa: Postrehy a zdroje na podporu interdisciplinarity“.

Podujatie otvorí Goret Pereira Paulo, riaditeľka FGV. Prezentovať bude Dr. Kimberly Couvson-Liebe, národný kontaktný bod z DLR Nemecko.

Počas webinára budú predstavené témy súvisiace so začlenením humanitných a spoločenských vied do programu Horizont Európa. Prezentované budú nasledovné okruhy:

 • Čo je integrácia SSH a prečo je dôležitá v kontexte programu Horizont Európa.
 • Čo znamenajú SSH Flagged topics.
 • Ako zahrnúť aspekty SSH do projektového návrhu z programu Horizont Európa.
 • Čo hľadajú hodnotitelia v projektových návrhoch z hľadiska SSH.
 • Aké sú podporné nástroje a služby.
 • Ako robiť integráciu SSH z praktického hľadiska.

Zdroj, 26.1.2023, elz