HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

SPACEMON 2023

Podujatia

SPACEMON 2023
Zdroj: ESA

Európska vesmírna agentúra (ESA) pozýva v dňoch 15. – 17. mája 2023 na Space Environment Monitoring Workshop. Cieľom workshopu je predstaviť a prediskutovať súčasný výskum a vývoj v oblasti monitorovania vesmírneho žiarenia, plazmy, elektromagnetických polí, prachu, mikročastíc a atómových druhov pre monitorovanie vesmírneho prostredia. Patrí sem aj využívanie údajov počas letu s cieľom využiť získané poznatky pri prebiehajúcom a budúcom vývoji monitorovania.

Do workshopu môžete predkladať svoje abstrakty. Hoci sa budú posudzovať všetky abstrakty, uprednostnia sa abstrakty s európskym zameraním alebo so silným európskym prvkom.

Agenda:

  • Agency Overview and Flight Opportunities
  • Radiation Monitors and exploitation of data
  • Plasma Monitors (particles and fields, TEC) and exploitation of data
  • Micro-particle Detectors, (Planetary) Dust detectors
  • Magnetometers, Atomic Oxygen sensors and their data usage, Cubesats applications

Účasť na workshope je bezplatná, je potrebné sa registrovať a počkať na schválenie účasti. Uzávierka registrácie je 23.03.2023 o 17:00.

Viac informácií

Zdroj: www.esa.int, zverejnené: 6.2.2023, autor: kha