HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Space for Cities – webinár od Eurisy

Podujatia

Space for Cities

Dňa 16. februára 2022 v čase od 15:00 – 18:00 máte možnosť zúčastniť sa online webináru na tému: Space for Cities: Earth Observation for sustainable development ktorý organizuje Eurisy.

Cieľom tohto seminára je prediskutovať možnosti využitia služieb pozorovania Zeme (Earth Observation – EO) na dosiahnutie a monitorovanie cieľov udržateľného rozvoja v mestách.

Na seminári sa poslucháči oboznámia s novovydaným súborom nástrojov nazývaným The Earth Observations Toolkit for Sustainable Cities and Human Settlements. Súbor nástrojov EO bol vytvorený s cieľom vytvoriť referenčný/východiskový bod pre zainteresované strany, ktoré majú záujem o využívanie EO pre svoje potreby v mestách, pričom poskytuje spoľahlivú kompiláciu údajov EO, nástrojov a podrobných usmernení na ich využívanie.

Webinár je určený pre:

  • miestne a regionálne samosprávy zaoberajúce sa udržateľnosťou miest,
  • mimovládne organizácie, združenia, súkromné spoločnosti, akademické a výskumné centrá,
  • rozhodovacie orgány a tvorcovia politík na všetkých úrovniach,
  • zainteresované organizácie a jednotlivci.

Cieľ webinára:

  • Zvyšovať povedomie o potenciáli EO na dosiahnutie a monitorovanie pokroku pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja.
  • Informovať miestne a regionálne orgány verejnej správy a zainteresované strany o The Earth Observations Toolkit for Sustainable Cities and Human Settlements.
  • Vytvárať prepojenia medzi miestnymi komunitami, mestami, národnými agentúrami a odborníkmi na EO.

Termín konania podujatia: 16. február 2022, 15:00 – 18:00 (SEČ), online

Program podujatia

Registrácia a viac informácií

Zdroj: www.eurisy.eu, zverejnené: 01.02.2022, autor: kha