HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Space and Defence Ecosystems – DG DEFIS

Podujatia

Space and Defence Ecosystems
Zdroj: DG DEFIS

V rámci Týždňa regiónov EÚ 2022 (organizovanom v dňoch 10. – 14. októbra 2022) bude GR DEFIS hostiť jednohodinové zasadnutie na tému: Space and Defence Ecosystems – Fostering the Digital Economies of EU Regions. Ak sa chcete dozvedieť, ako vesmírne a obranné ekosystémy poháňajú digitálnu transformáciu regiónov EÚ, pripojte sa k poslucháčom tejto interaktívnej prednášky. O téme budú diskutovať predstavitelia DG DEFIS so zástupcami Európskej komisie, príjemcami a zainteresovanými stranami celoeurópskych iniciatív v rámci Európskeho obranného fondu a Vesmírneho programu Únie.

Tieto iniciatívy umožňujú nové spôsoby podpory regionálneho dialógu, výmeny osvedčených postupov a cezhraničných digitálnych inovácií medzi regiónmi EÚ. Pridajte sa k nám a vypočujte si odborníkov!

Na podujatie sa môžete registrovať tu.

Termín konania podujatia: 10. – 14. október 2022, online, Brusel

Viac informácií

Viac o Týždni regiónov EÚ 2022

Týždeň regiónov 2022

Európsky týždeň regiónov a miest (#EURegionsWeek) je najväčšie každoročné podujatie v Bruseli venované politike súdržnosti. Počas podujatia mestá a regióny prezentujú svoju schopnosť vytvárať rast a pracovné miesta a implementovať politiku súdržnosti Európskej únie. V neposlednom rade dokazujú význam miestnej a regionálnej úrovne pre dobrú európsku správu vecí verejných.

Témy tohto ročníka sú:

  • Zelená transformácia,
  • Územná súdržnosť,
  • Digitálna transformácia,
  • Posilnenie postavenia mládeže.

#EURegionsWeek

Zdroj: EK, DG DEFIS, zverejnené: 25.08.2022, autor: kha