HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Space 4 Critical Infrastructure: Energy & Transport

Podujatia

Energy & Transport
Zdroj: eurisy

Dňa 27. októbra 2022 od 10:00 organizuje NEREUS a Eurisy webinár na tému Space 4 Critical Infrastructure: Energy & Transport. V rámci tretieho tematického webinára sa séria „Space 4 Critical Infrastructure“ presúva k energetike a doprave. Odvetvia energetiky a dopravy sú neodmysliteľne spojené s kritickými infraštruktúrami, a aj preto sa už uplatnili v európskej smernici o kritickej infraštruktúre z roku 2008. Ekologická a digitálna transformácia dopravných a energetických distribučných sietí stojí vysoko v politickej agende EÚ. Na tomto podujatí budú zhromaždené príklady satelitných riešení na údržbu a monitorovanie cestnej a železničnej infraštruktúry, ako aj na bezpečnú prepravu a distribúciu energie.

Termín konania podujatia: 27. október 2022, 10:00 – 11:00, online

Registrácia

Viac informácií

Space 4 Critical Infrastructure

Cieľom projektu Space 4 Critical Infrastructure je predstaviť, ako môžu satelitné riešenia prispieť k monitorovaniu a údržbe kritických subjektov. Po troch úvodných webových seminároch, na ktorých sa predstaví súčasný stav legislatívneho procesu a zdôvodnenie rozšírenia rozsahu pôsobnosti, sa zorganizuje súbor tematických webových seminárov, na ktorých sa predstavia prevádzkové riešenia.

Predošlé webináre

Zdroj: www.eurisy.eu, zverejnené: 20.10.2022, autor: kha