HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovenské klimatické fórum 2021

Podujatia

9. septembra 2021 od 9:00 do 13:30 sa uskutoční Slovenské klimatické fórum 2021.

Čomu čelí Zem? Dokedy bude vedieť zvládať výzvy, ktoré jej denno denne ako ľudstvo prinášame? A ako jej vieme pomôcť?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať na témy udržateľnosti či cirkulárnej ekonomiky. Špecializovať sa budú na odpadové hospodárstvo a zero waste. Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na momentálnu klimatickú situáciu.

Konferenciu slávnostne otvorí minister životného prostredia Ján Budaj a vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR Ladislav Miko.

Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Viac informácií a program

Zdroj: https://konferencie.hnonline.sk, zverejnené: 16. 8. 2021, autor: rpa