HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Slovak Space Safety Programme Workshop

Podujatia

Slovak National Space Safety Programme

Astros Solutions spolu so svojimi partnermi Vás pozývajú dňa 15. februára 2022 od 9:00 do 16:00 na Slovak Space Safety Programme (SK- S2P) Workshop organizovaný v rámci aktivity Slovakia National Space Safety Programme (S2P) Study.

Workshop pripravuje Astros Solutions v spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a s Astronomickým ústavom Slovenskej akadémie vied.

Organizátori počas workshopu predstavia všetky programy ESA súvisiace s programom S2P vrátane programov:

  • Space Surveillance and Tracking (SST),
  • Clear Space,
  • Near-Earth Asteroids (NEA),
  • Fireballs a Spaceweather.

Dôraz bude kladený na slovenský priemysel a akademickú obec zapojenú a potenciálne zapojenú do týchto programov.

Na podujatie je potrebné sa zaregistrovať.

Termín konania podujatia: 15. február 2022, 9:00 – 16:00 (SEČ), online

Registrácia

Viac informácií

LinkedIn

Zdroj: www.astros.eu, zverejnené: 01.02.2022, autor: kha