HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Seminár o FAIR Implementation Profile: efektívna cesta ku komunitným FAIR štandardom

Podujatia

Dňa 11.decembra 2023 (13:00-14:30) organizuje Školiace centrum EOSC-CZ seminár o FAIR Implementation Profile.

Zameranie seminára

Princípy FAIR nestanovujú ani neodporúčajú žiadne špecifické technológie, nástroje, štandardy ani postupy – sú len všeobecnými pravidlami, aby umožnili maximálnym spôsobom využívať existujúce a osvedčené pravidlá a boli vodítkom pre vývoj nových pravidiel, kde v súčasnosti FAIR princípy chýbajú.

Práve kvôli tomu je potrebné cestu k tvorbe FAIR dát uchopiť na úrovni jednotlivých komunít a poskytnúť im efektívne metódy a nástroje, ako dosiahnuť optimálne naplnenie FAIR požiadaviek.

Na seminári bude predstavená jedna z najdôležitejších iniciatív v tejto oblasti: FAIR Implementation Profile (FIP). FIP je metodika vyvinutá v rámci iniciatívy GO FAIR, prostredníctvom ktorej majú vedecko-výskumné komunity možnosť vyjadrovať svoje vlastné voľby štandardov, technológií, nástrojov a postupov, ktorými budú napĺňať FAIR princípy.

Vďaka iniciatíve GO FAIR tak vzniká celosvetová znalostná databáza, z ktorej môžu čerpať nielen výskumníci z komunity, ale inšpirovať sa pri tvorbe vlastných FIP môžu aj ostatní záujemcovia.

Prínos pre účastníkov

V rámci seminára vystúpia poprední odborníci na tému FAIR Implementation Profile (FIP), ktorí účastníkom poskytnú informácie o tomto celosvetovom projekte zo všetkých uhlov pohľadu – politického, organizačného, metodického a technického. Predstavené budú tiež významné súčasné projekty.

Program

13:00 Privítanie a krátky úvod do seminára + Prezentácie jednotlivých rečníkov

14:00 Otázky a diskusia + Ukončenie seminára

Viac informácií o podujatí nájdete TU.