HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Second Forum of the Mission adaptation to climate change

Podujatia

 • Začiatok
  13.06.2023, 09:00
 • Koniec
  13.06.2023, 18:30
 • Typ podujatia
  Fórum
 • Organizátor
  EK
 • Miesto konania
  Blekinge, Švédsko

Európska komisia (EK) plánuje v poradí druhé „Fórum pre misiu Horizontu Európa“ pod názvom Adaptácia na klimatické zmeny“.

Fórum sa bude konať dňa 13. júna 2023 v čase od 9.00 -18.30 hod. v Blekinge, Švédsko.    

Rezervujte si čas pre  toto stretnutie a využite príležitosť na bilancovanie a diskusiu o budúcnosti tejto klimatickej misie!

Na dosiahnutie cieľov klimatickej misie je rozhodujúce silné regionálne a miestne zapojenie sa do jednotlivých aktivít. Cielené implementačné opatrenia budú využívať aj rôzne zdroje financovania a intervenčné mechanizmy.

V poradí druhé fórum o klimatickej misii ponúka všetkým zainteresovaným aktérom príležitosť prediskutovať status quo a výzvy v klimatickej misii a definovať svoju budúcu cestu. Pozvaní sú najmä zástupcovia regionálnych a miestnych orgánov, výskumných inštitúcií, mimovládnych organizácií a firiem.

Detailné informácie k prihláške budú nasledovať v krátkom čase a budú zverejnené na tejto stránke Európskej komisie (EK)

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/upcoming-events/second-forum-mission-adaptation-climate-change-2023-06-13_en

Viac informácií k misii získate od príslušného národného kontaktného bodu na Slovensku.

Zdroj: EK, 8. 3. 2023, kas