HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Riadenie rizík zastaralosti v kozmických programoch

Podujatia

 • Začiatok
  16.5.2017, 9:00
 • Koniec
  16.5.2017, 17:00
 • Typ podujatia
  Odborný seminár
 • Organizátor
  European Materials & Processes Technology Board (MPTB)
 • Miesto konania
  ESA, ESTEC Einstein Keplerlaan 1 2200 AG Noordwijk
 • Štát
  Holandsko
 • Odkaz na webovú stránku

Workshop: Riadenie rizík zastaralosti v kozmických programoch

Dňa 16. mája 2017 Európska rada pre technológiu materiálov a procesov (MPTB) usporadúva jednodňový workshop v technickom centre spoločnosti ESEC ESE v Noordwijku v Holandsku. Malé spoločnosti, malé a stredné podniky a akademická obec zapojené do výroby hardvéru pre vesmírne programy sú pozvané, aby sa dozvedeli viac o tom, ako môže ich dodávateľský reťazec ovplyvniť zastaralosť chemických látok alebo technológií.

Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok, REACH, sú prísne zákonom regulujúce chemické látky. Prispieva k bezpečnejšiemu a zdravšiemu prostrediu, ale predstavuje rozsiahle technické výzvy pre vesmírny sektor, ktorý je svojou povahou poháňaný výkonom a dizajnom dedičstva.

Zložitosť problému a jeho možný priemyselný vplyv si vyžaduje celoeurópsku koordináciu medzi vesmírnym priemyslom a agentúrami. To sa dosiahne prostredníctvom MPTB. Tento orgán zahŕňa veľkých systémových integrátorov, výrobcov zariadení, expertné spoločnosti, národné vesmírne agentúyr a ESA.

Cieľom tohto podujatia je zvýšiť povedomie o otázkach súvisiacich s nariadením REACH, ponúknuť podporu MPTB a podporiť dialóg prostredníctvom diskusie za okrúhlym stolom.

Účasť je bezplatná zaslaním požiadavky na adresu Thomas.Rohr@esa.int