HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

RECYCLING-TECHNIK Dortmund

Podujatia

Získajte najnovšie informácie o trendoch a technológiách v oblasti recyklácie, spoznajte vhodných partnerov do medzinárodných konzorcií, či prídite prezentovať nové projektové nápady.

Témami sú:

– recyklačná technológia
– nakladanie s odpadmi
– obehové hospodárstvo
– materiály, stroje a zariadenia
– výskumné príležitosti