HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Projekt FAIR-IMPACT organizuje workshop zameraný na využitie trvalých identifikátorov (PDI) v citácií

Podujatia

Projekt FAIR-IMPACT organizuje workshop na tému trvalých identifikátorov (PID) v komplexných citáciách dát, sémantických artefaktoch a v súvisiacich službách.

Zdroj: fair-impact.eu

Projekt vyzýva relevantné projekty a iniciatívy, aby poskytli aktuálne informácie o svojej súvisiacej práci, pričom ambíciou je spolupracovať na definovaní osvedčených postupov komunity v oblasti PID a citovania komplexných dát. Workshop sa dotkne aj tém spoločného záujmu týkajúcich sa citovania, vytvárania verzií a typov výskumných objektov. Cieľom je dosiahnuť súdržnejšiu implementáciu PID, ktorá povedie k presnejšiemu citovaniu dát a k širšiemu a cielenejšiemu využívaniu trvalých identifikátorov.

Cieľ podujatia

Zámerom podujatia je spolupracovať na definovaní najlepších postupov pri vytváraní trvalých identifikátorov (PID) pre komplexné citovanie dát, sémantických artefaktov a súvisiacich služieb. Hlavným cieľom je, aby sa workshop zapracoval do dokumentácie „Defining PID practices in FAIR data management and use case“, ktorú pripravuje FAIR-IMPACT.

Témy, ktorými sa bude seminár zaoberať:

  • Umožnenie komplexných citácií v praxi.
  • Presná identifikácia ľubovoľných podmnožín (dynamických) dát: Odporúčania RDA WGDC a zmena na RDA Data Citation WG. 
  • Digitálne objekty FAIR (FDO) pre citovanie digitálnych artefaktov.

Pre koho je podujatie určené

Iniciatíva FDO, RDA Complex Citations WG alebo RDA Data Citations WG, RDA Data Citation WG, AGU Data Citation Community practices. Uvedené skupiny budú pozvané, aby sa pripojili k semináru a prezentovali svoju prácu. Workshop však bude otvorený pre všetkých záujemcov. Preto využite možnosť dozvedieť sa viac o osvedčených postupoch pre trvalé identifikátory a ich citovanie a registrujte sa na seminár.

Zdroj: fair-impact.eu; zverejnené: 22.5.2023; autor: onz