HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Priamy transfer technológií – formality vs. realita

Podujatia

webinár LES_Priamy TT
Webinár: Priamy transfer technológií – formality vs. realita. Zdroj: https://nptt.cvtisr.sk

Združenie LES Česká republika a Slovensko pozýva svojich členov a tiež širšiu odbornú verejnosť k účasti na webinári na tému „Priamy transfer technológií – formality vs. realita“.

Kedy sa webinár uskutoční

Webinár sa uskutoční online 2. marca 2022 v čase od 14:00. Odkaz na registračný formuár. Účasť na podujatí je bezplatná.

Prednášajúci

Pôjde o porovnanie situácie v Českej republike a na Slovensku, svoje skúsenosti a postrehy budú prezentovať pani Eva Janouškovcová z MUNI/Transfera.cz a pán Jaroslav Noskovič z Centra vedecko-technických informácií SR. Zapojenie sa do následnej diskusie s vlastnými skúsenosťami je vítané.

Viac informácií o podujatí a registrácia

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; http://www.les-crs.org, zverejnené: 28. 2. 2022, autor: rpa