HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pozvánka na prednášku dr. Zdeňka Hostomského

Podujatia

 • Začiatok
  22.01.2024, 13:00
 • Koniec
  22.01.2024, 14:00
 • Typ podujatia
  Prednáška
 • Organizátor
  Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV (CEMEA)
 • Miesto konania
  Malé kongresové centrum Vydavateľstva SAV Veda, Štefánikova 3
Prednáška Zdeňka Hostomského z Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR. Zdroj: https://www.sav.sk

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i., (CEMEA) pozýva na prednášku RNDr. PhDr. Zdeňka Hostomského, CSc., zástupcu riaditeľa pre medzinárodné vzťahy, Ústav organickej chémie a biochémie AV ČR, s názvom Základný výskum a možnosti aplikácií: Skúsenosti z USA a Českej republiky. Podujatie sa uskutoční 22. januára 2024 o 13:00 v Malom kongresovom centre Vydavateľstva SAV Veda na Štefánikovej 3 v Bratislave.

Dr. Zdeňek Hostomský od roku 1987 pracoval v USA pre spoločnosti Agouron Pharmaceuticals, Warner Lambert a nakoniec Pfizer, kde sa stal výkonným riaditeľom Výskumného centra rakoviny. V rokoch 2012 až 2022 pôsobil ako riaditeľ Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR.

Hlavným predpokladom úspešných aplikácií je kvalitný základný výskum, ktorý prináša originálne výsledky a umožňuje tvorbu duševného vlastníctva. Inštitucionálna podpora tohto procesu by sa mala zamerať na povzbudenie kreativity výskumníkov, identifikáciu a následnú ochranu duševného vlastníctva súčasne s vytvorením infraštruktúry, ktorá uľahčí prechod z akademického prostredia – od financovania projektu v inkubačnej fáze až po založenie start-up spoločnosti.

V prednáške budú zhrnuté skúsenosti s výskumom v akademickej, ale aj v súkromnej sfére v USA – od malej biotechnologickej spoločnosti v Kalifornii až po veľké farmaceutické firmy a tiež skúsenosti s organizáciou výskumu v Ústave organickej chémie a biochémie AVČR.

Svoju účasť, prosím, potvrďte na: kurthiova@up.upsav.sk.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 17. 1. 2024, autor: rpa