HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Pozvánka na konferenciu: Ekoinovačné Slovensko 2021

Podujatia

Ekoinovačné Slovensko 2021

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR pripravuje v poradí už tretiu konferenciu Ekoinovačné Slovensko 2021, tentokrát na tému „Udržateľné produkty a služby v obehovom hospodárstve“. Podujatie sa koná online 8. decembra 2021 od 9:00 dé 14:45.

Cieľom konferencie je ponúknuť všeobecný prehľad o udržateľnej produktovej politike v kontexte Nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo, predstaviť medzinárodné a národné iniciatívy vo väzbe na legislatívu, spotrebiteľské správanie, dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky a príklady dobrej praxe, ktoré vo svojich projektoch podporujú ekoinovačné riešenia v snahe o prechod na obehové hospodárstvo.

Účasť na konferencii je bezplatná.

Registrovať sa na podujatie je možné prostredníctvom tohto formuláru.

Viac informácií a program:

Pozvánka_ekoinovacne_slovensko_konferencia

Zdroj: https://www.sazp.sk, zverejnené: 7. 12. 2021, autor: rpa