HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partners4Innovation

Podujatia

 • Začiatok
  01.03.2017, 10:00
 • Koniec
  01.03.2017, 17:00
 • Typ podujatia
  Odborný seminár
 • Organizátor
  EEN
 • Miesto konania
  Brno Exhibition Centre Hall B Vystaviste 1 647 00 Brno
 • Štát
  Česká republika

Dávame Vám do pozornosti kooperačné podujatie Partners4Innovation do Brna dňa 1.3.2017.

Ide o možnosť nadviazať výskumnú a inovačnú spoluprácu najmä s českými partnermi je bezplatné kooperačné podujatie z oblasti vedy a výskumu “Partners4Innovation” a bilaterálne rokovania s partnermi z celej Európy, ktoré sa uskutočnia dňa 1. marca 2017 v Brne, Českej republike.

Podujatie je určené pre všetkých zástupcov podnikov, vedecko-výskumné tímy, inštitúcie so vzťahom k vývoju, pracovníkov inovačných centier a technologických parkov, firmy so záujmom o grantové programy.

Podujatie organizuje Brnenská regionálna obchodná komora spolu s SOPK a ďalšími partnermi EEN. Ďalšie detaily k podujatiu nájdete na:https://www.b2match.eu/p4i2017

Podujatie je sprievodným podujatím veľtrhu VEDA-VÝSKUM-INOVÁCIE, ktorý je interdisciplinárnou platformou prepájajúcou vedeckú a výskumnú sféru s podnikateľským prostredím. Poskytuje príležitosť školám, firmám, výskumníkom a vedeckým tímom fyzicky prezentovať výstupy svojej práce odbornej a širokej verejnosti. Na veľtrhu sa budú prezentovať predovšetkým inovačné firmy, vedecko-technické parky a centrá, vedecké tímy, samostatní výskumníci, vysoké školy, inštitúcie, ďalšie organizácie a spoločnosti, bez ktorých by výskum, vývoj, inovácie a ich zavedenie do praxe nebolo možné. Aplikátori výsledkov VaV tu predstavia zavedenie inovácií v praxi a budú mať možnosť získať námety a partnerov pre svoje ďalšie projekty. Návštevníci budú mať možnosť zoznámiť sa s ich činností a s ukončenými, pravé prebiehajúcimi, alebo plánovanými projektmi.

Registrácia je otvorená do 26.2.2017