HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorené vzdelávacie zdroje – ako na to?

Podujatia

Dňa 5. marca 2024 organizuje CVTI SR pri príležitosti Medzinárodné týždňa otvoreného vzdelávania (4. – 8. marec 2024) webinár so zameraním na otvorené vzdelávacie zdroje.

Zdroj: oeweek.oeglobal.org

Otvorené vzdelávanie

Vzdelávanie, rovnako ako vedecký pokrok v našej spoločnosti, by nebolo možné bez čo najširšieho zdieľania znalostí. Otvorené vzdelávanie odstraňuje bariéry brániace efektívnemu šíreniu vedomostí od tvorcov k ľuďom, ktorí nové poznatky potrebujú, aby ich využili v praxi, alebo aby na nich stavali. Koncepcia otvoreného vzdelávania zahŕňa otvorené vzdelávacie zdroje (knihy, pracovné listy, testy, návody na experimenty, prezentácie, ale aj vzdelávací softvér a iné formy materiálov, ktoré sú používateľom prístupné bezplatne a s verejnou licenciou) a otvorené pedagogické postupy, ktoré podporujú aktívne zapojenie študenta do vzdelávacieho procesu.

Otvorené vzdelávacie zdroje – ako na to?

CVTI SR pri príležitosti Medzinárodného týždňa otvoreného vzdelávania organizuje webinár, na ktorom bude Zuzana Stožická hovoriť o význame otvárania vzdelávania na každej úrovni, predstaví základné postupy tvorby a adaptácie otvorených vzdelávacích zdrojov, nové materiály združenia SPARC preložené do slovenského jazyka a iniciatívy, ktoré môžu pomôcť pedagogickým pracovníkom a knihovníkom urýchliť pokrok v oblasti otvoreného vzdelávania na Slovensku.

Webinár sa uskutoční 5. marca 2024 v čase od 10:00 hod.

Zdroj: otvorenaveda.cvtisr.sk, oeweek.oeglobal.org; zverejnené: 30.1.2024; autor: onz