HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Organic Innovation Days – Call for innovations in the organic sector

Podujatia

 • Začiatok
  1.12.2015, 09:00
 • Koniec
  2.12.2015, 16:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  TP Organics
 • Miesto konania
  Brusel
 • Štát
  Belgicko
 • Odkaz na webovú stránku
Dňa 1. a 2. decembra 2015 bude TP Organics organizovať Organic Innovation Days. Jedným z hlavných cieľov podujatia je demonštrovať inovačný potenciál sektora organického potravinárstva a poľnohospodárstva.

TP Organics vyhlásila výzvu a nabáda poľnohospodárov, výskumných pracovníkov a spoločnosti, aby navrhli inovatívne riešenia jedného z nasledovných problémov organického sektora:

 
1. Inovatívne technológie na ochranu proti škodcom v organických pestovateľských systémoch,
2. Nové technológie a koncepcie spracovania organických potravín,
3. Nové ponikateľské modely s pridanou hodnotou na miestnej úrovni.

 

Ide o prioritné témy identifikované TP Organics pre strategický výskum a inovácie.
Po predvýbere predložených inovačných návrhov sekretariátom TP Organics budú členovia TP Organics  vyzvaní, aby predložili podrobnejší návrh.

Predkladatelia vybraných inovačných návrhov budú svoje riešenia prezentovať na Organic Innovation Days.

Cestovné náklady budú prezentujúcim na OID uhradené. Všetky predložené inovácie budú zverejnené na internetovej stránke TP Organics.

 
Inovačné návrhy je potrebné poslať e-mailom na adresu: info@tporganics.eu. Uzávierka: 6.septembra 2015. Podrobnosti nájdete nižšie na tejto stránke.

Viac informácie získate:

TP Organics
c/o IFOAM EU Group
Rue du Commerce 124
BE – 1000 Brussels

Phone: +32 (0)2 416 27 61
Skype: ifoameubram
Fax: +32 2 735 7381