HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Open Access politika Slovenska v európskom rámci 2015 – súčasný stav a perspektívy

Podujatia

25.3.2015 organizujeme konferenciu Open Access politika Slovenska v európskom rámci 2015 – súčasný stav a perspektívy. Chcel by som vas poprosit o pridanie aktuality na web horizont 2020: http://www.cvtisr.sk/podujatia/open-access-politika-slovenska-v-europskom-ramci-2015-sucasny-stav-a-perspektivy.html?page_id=11771