HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Národný informačný deň k programu EU4Health

Podujatia

 • Začiatok
  12.08.2021, 09:30
 • Koniec
  12.08.2021, 11:45
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Miesto konania
  Platforma webex https://mzsr.webex.com/mzsr/j.php?MTID=mb37baaf62eab44665e269ff35389de20

Ministerstvo zdravotníctva SR vás pozýva na Národný informačný deň k programu EU4Health na roky 2021 – 2027, ktorý sa uskutoční dňa 12. augusta (štvrtok) 2021 od 9:30 do 11:45.

Cieľom NID je poskytnúť ucelený obraz o novom programe EU4Health, ktorého fianančná alokácia na roky 2021 – 2027 predstavuje 5,3 mld. Eur a je určený pre širokú cieľovú skupinu stakeholdrov z oblasti zdravotníctva a výskumných inštitúcií. Okrem predstavenia programu sa zameriame aj na aktuálne vyhlásené výzvy a prevedieme Vás aj procesom predkladania projektového návrhu až po projektový a finančný manažment schválených projektov.

Pripravovaný Národný informačný deň sa uskutoční on-line prostredníctvom platformy WEBEX. Po kliknutí na tento link a následnom vyplnení prihlasovacích údajov (meno a e-mailová adresa) sa automaticky pripojíte k podujatiu. Odporúčame si aplikáciu webexu stiahnuť vopred do vášho PC, aj keď to nie je podmienka k pripojeniu sa k podujatiu.

Program podujatia

9:30Welcome Peter Ferjančík Generálny tajomník služobného úradu MZ SR
9:35Predstavenie programu EU4Health Zuzana Matloňová Oddelenie implementácie medzinárodných projektov a medz. politík
9:50Aktuálne a pripravované výzvy na predkladanie projektov (tzv. calls for proposals) na rok 2021 Daniela Kállayová Odbor verejného zdravia, prevencie a screeningu
10:10Best practice portal Daniela Kállayová Odbor verejného zdravia, prevencie a screeningu
10:30Proces predkladania projektového návrhu /prezentácia v AJ/ Georgios Margetidis HaDEA
10:50Projektový manažment Natália Mozéová Oddelenie implementácie medzinárodných projektov a medz. politík
11:05Finančný manažment výziev Zuzana Matloňová Oddelenie implementácie medzinárodných projektov a medz. politík
11:25Q&A, diskusia

Zdroj: MZ SR, zverejnené 5.8.2021