HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Národný deň a diskusia k Nástroju pre MSP v programe Horizont 2020

Podujatia

 • Začiatok
  16.5.2017, 13:00
 • Koniec
  16.5.2017, 17:00
 • Typ podujatia
  Workshop
 • Organizátor
  Národný koordinátor programu Horizont 2020 pri CVTI SR s podporou MŠVVaŠ SR
 • Miesto konania
  Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, Bratislava, veľká seminárna miestnosť, 2. poschodie
 • Štát
  Slovensko
 • Odkaz na webovú stránku

Základné organizačné údaje

 • Kedy: 16. máj 2017, utorok, od 13:00 (registrácia od 12:30)
 • Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, Bratislava, veľká seminárna miestnosť, 2. poschodie
 • Jazyk podujatia: slovenský/český
 • Registrácia: online registračný formulár – bezplatné prihlasovanie do 10.5.2017, resp. do naplnenia kapacity miestnosti

Čo môžete očakávať

Radi by sme sa s Vami podelili o informácie, rady a názory:

 • o schéme SME Instrument – ako naozaj funguje,
 • o výsledkoch, ktoré dosiahli slovenské a európske firmy,
 • v čom sú najčastejšie problémy a zlyhania návrhov projektov,
 • aké sú príbehy úspešných slovenských firiem – čo fungovalo a v čom mali problémy,
 • čo očakávajú a ako hodnotia projekt hodnotitelia,
 • čo prináša firme koučing od inovačných manažérov s medzinárodnými skúsenosťami,
 • akú ďalšiu podporu môžu firmy okrem financií a koučingu očakávať.

Predbežný program podujatia (13:00 – 16:30)

Štruktúra podujatia / koho budete počuť (v každom paneli bude priestor pre vaše otázky a odpovede):

PANEL 1: BACKSTAGE
Pohľad zo zákulisia na SME Instrument – ako funguje, aké má výsledky, aké sú plány do budúcnosti, akú podporu môžu firmy získať, vám sprostredkujú:

 • Ivan FILUS, inovačný expert BIC Bratislava/CVTI SR, národný kontaktný bod pre oblasť Innovation in SMEs v programe Horizont 2020, Key Account Manager pre koučing SME Instrument, Enterprise Europe Network
 • Rastislav BAĎURA, Octigon, a.s., národný delegát programového výboru Innovation in SMEs
 • Adéla HRADILOVÁ, International Funding Officer v JIC Brno, inovačný expert

PANEL 2: ON STAGE
Pohľad hlavných aktérov schémy SME Instrument – skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov, dopad na firmy či odporúčania vám odovzdajú:

 • Pavol MIŠKOVSKÝ, CEO SAFTRA Photonics s.r.o., úspešný slovenský účastník SME Instrument – Fáza 2 (projekt NANOSCREEN)
 • Matej URAM, Head of Business R-DAS s.r.o., úspešný slovenský účastník SME Instrument – Fáza 1 (projekt OneCard)
 • Jaroslav ĽUPTÁK, investičný manažér Neulogy Ventures, hodnotiteľ návrhov projektov SME Instrument
 • Jaroslav KRAMÁŘ, inovačný kouč, ktorý realizoval desiatku koučingov pre firmy v rámci SME Instrument a niekoľko stovák koučingov v USA a Kanade

Pozývame Vás na stretnutie a diskusiu s tými, ktorí projekty koordinujú, pripravujú, realizujú, hodnotia, koučujú a podporujú. Zaregistrujte sa bezplatne čo najskôr. Kapacita miestnosti je obmedzená.