HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nanomed Europe 2021

Podujatia

  • Začiatok
    07.09.2021, 08:00
  • Koniec
    09.09.2021, 17:15
  • Typ podujatia
    Konferencia

V poradí šestnásta edícia ETPN a štvrtá edícia ENM konferencie sa spojili do jedného podujatia  Nanomed Europe 2021, ktorá sa bude konať v St. Gallen vo Švajčiarsku v dňoch 07.09.2021 – 09.09.2021 a zameriava sa na aplikáciu nanotechnológií a vznikajúceho MedTech.

Táto unikátna európska konferencia spája výskumníkov, poskytovateľov technológií, podnikateľov, priemysel a lekárov.

V rámci konferencie budú prednášky o nanotechnológiách, ako aj témy týkajúce sa premietnutia nanomedicínskych produktov na trh.

Hlavné témy:

NanoMedicine in Clinics, Emerging MedTech, Digital Health, Materials meet Life, Medical Imaging, Biomonitoring, Nanosystems, Nanopharmaceuticals, NBCD, Nano-Theranostics, Translation, Ethics, Drug delivery, Nuclear Acid Nanomedicine, Personalized Health and Related Technology, Computational Modelling, New Technologies for Medicine, Nano-Immunomedicine, Nano-Oncology, Nano and Infection, mRNA Vaccines, COVID-19

Viac informácií a možnosť registrácie

Zdroj: ETP Nanomedicine , 01.03.2021, erh