HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Mesiac kvality v OVP 2022

Podujatia

No alternative text description for this image
Medzinárodná konferencia „Excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave – výzva do budúcnosti“. Zdroj: SAAIC

V rámci Mesiaca kvality v OVP 2022 sa uskutoční 28. 4. 2022 medzinárodná konferencia s názvom Excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave – výzva do budúcnosti. Počas konferencie sa vyhlásia výhercovia 1. ročníka Národnej ceny kvality v OVP.

Konferenciu organizuje ŠIOV v spolupráci s MŠVVaŠ SR a Radou zamestnávateľov pre OVP.

Počet účastníkov je limitovaný, preto sa zaregistrujte čím skôr (najneskôr do 24. 4. 2022).Prihlasovací link


Program konferencie

Zdroj: SAAIC, zverejnené: 20. 4. 2022, autor: rpa