HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Meet the Community – Raw Materials

Podujatia

 • Začiatok
  18.05.2022, 09:00
 • Koniec
  18.05.2022, 11:30
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  Národná kancelária Horizontu a EIT RawMaterials Regionálne Hub Centrum Košice
 • Miesto konania
  online

EIT RawMaterials Regionálne Hub Centrum Košice spoločne s Národnou kanceláriou Horizontu na Slovensku organizujú online podujatie Meet the Community dňa 18. mája 2022 od 9:00 do 11:30h.

Podujatie je zamerané na zoznámenie sa so základnými nástrojmi na spoluprácu, ktoré poskytuje znalostno-inovačná komunita EIT RawMaterials s dôrazom na spoznanie kontaktov z krajín Slovensko, Česko, Rumunsko a Maďarsko.

Cieľovou skupinou sú predstavitelia priemyslu, výskumu a akademickej sféry, ktorí chcú nadviazať kontakty a spoluprácu s aktérmi z krajín Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Rumunsko v oblasti nerastných surovín, ako aj pre tých, ktorí chcú spoznať základné nástroje na spoluprácu v EIT RawMaterials, konkrétne grantové mechanizmy a výzvy.

Podujatie sa uskutoční online cez platformu Webex a bude prebiehať v anglickom jazyku.

Viac informácií o podujatí a možnosť registrácie

Kontakt na Slovensku – Erika Hlavatá

Zdroj: EIT RawMaterials Regionálne Hub Centrum Košice, 10.05.2022, erh