HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Medzinárodné sympózium „Road Safety Behaviour Measurements and Indicators“

Podujatia

 • Začiatok
  23.4.2015, 8:00
 • Koniec
  24.4.2015, 18:00
 • Typ podujatia
  Sympózium
 • Organizátor
  Belgian Road Safety Institute
 • Miesto konania
  Belgian Road Safety Institute
 • Štát
  Belgicko

Sympózium bude zahŕňať aj prednášky zahraničných odborníkov na témy sledovania správania, výmenu skúseností pri implementácii meraní správania a konania, diskusiu o metodikách používaných na vytváranie vhodných ukazovateľov.