Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Medzinárodná konferencia DRIVEN

ERA Podujatia

 • Začiatok
  07.06.2023, 09:30
 • Koniec
  07.06.2023, 16:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  CVTI SR
 • Miesto konania
  CVTI SR, Konferenčná miestnosť 235, Lamačská cesta 8A, 840 05
Projekt Erasmus+ DRIVEN. Zdroj: https://www.projectdriven.eu

7. 6. 2023 sa v Bratislave v budove CVTI SR, uskutoční medzinárodná konferencia na tému „Enhance skills and competences to boost ecological innovation in automotive“.

Medzinárodná konferencia predstaví výsledky projektu DRIVEN v rámci programu Erasmus+, ktorého cieľom bolo prispieť k vybudovaniu vzdelanej skupiny ľudí schopných aktívnym prístupom docieliť proces zlepšovania procesov pri výrobe vozidiel, ktoré budú mať menej negatívny vplyv na životné prostredie.

Pre neustále zefektívňovanie procesov pri výrobe dopravných prostriedkov sú potrebné nové vedomosti a zručnosti. Z tohto dôvodu je potrebné organizovať školenia a zvyšovať povedomie v tejto oblasti. Projekt svojím obsahom a zameraním na kombináciu automobilového priemyslu a vyššie vzdelávanie pre ekologické a obehové hospodárstvo by mal zlepšiť vzdelávanie a odbornú prípravu ľudí, ktorí budú schopní prispieť k ekologickým cieľom v automobilovom priemysle. Priority projektu sú definované berúc do úvahy environmentálne potreby pri príprave mladých ľudí pre priemysel.

Cieľom záverečného podujatia je diseminácia získaných informácií a prezentovanie dosiahnutých výsledkov v rámci projektu DRIVEN širšej odbornej komunite, ako aj podpora dialógu medzi projektovými partnermi, príslušnými ministerstvami a inštitúciami v SR zameranými na problematiku obehového hospodárstva.

Na podujatí vystúpia pozvaní hostia z inštitúcií, predstavitelia automobilového priemyslu SR, ako aj zástupcovia firiem a spoločností, ktorí predstavia osvedčené postupy z automobilového priemyslu poháňaného obehovým hospodárstvom.

Koordinátorom projektu je Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR). Ďalšími partnermi projektu sú: Univerzita v Pécsi (Maďarsko), Univerzita v Belehrade (Srbsko) a Národný ústav výskumu a vývoja mechatroniky a meracej techniky v Bukurešti (Rumunsko).

Program

Registrácia

Konferencia sa uskutoční hybridnou formou.

Live stream

Medzinárodná konferencia DRIVEN. Zdroj: CVTI SR

Zdroj: CVTI SR; https://www.projectdriven.eu, zverejnené: 26. 5. 2023, autor: rpa