HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Luxembourg Circular Economy Hotspot 2017

Podujatia

 • Začiatok
  20.6.2017, 9:30
 • Koniec
  22.6.2017, 13:30
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Ministerstvo hospodárstava Luxemburska
 • Miesto konania
  3 miesta - EIB, Alvisse Parc Hotel Luxembourg, Obchodná komora Luxembourg
 • Štát
  Luxembursko

Luxembursko má záujem ukázať cirkularitu v akcii tým, že ukáže  dosiahnutý pokrok v posledných dvoch rokoch na podujatí s názvom Luxembourg Circular Economy Hotspot 2017.
Táto veľká trojdňová akcia ponúkne fórum na diskusiu, výmenu skúseností, osobné stretnutia a vytváranie sietí pre 200 delegátov z Európy i mimo nej.
Kruhové ekonomika je pre nás všetkých dôležitým krokom. Preto hľadáme väčšiu účasť našich hospodárskych a politických spojencov z regiónu i celého Beneluxu. Pokračujme spoločne.

 

Od 20. do 22. júna 2017 si účastníci budú môcť vypočuť od vedúcich predstaviteľov vlád a priemyslu na vysokej úrovni ako premeniť výzvy na príležitosti tým, že sa kruhová ekonomika považuje za kľúčovú páku pre udržateľný rast a ziskovosť. Najväčšia časť programu však bude venovaná návštevám projektov a podnikov, ktoré poskytnú účastníkom pohľad na kruhové inovácie v Luxemburgu a ukážu, ako sa môžu podniky a iné zainteresované strany stať motormi zmeny.

Príďte a dozviete sa viac.

Sledujte web pobujatia a nezabudnite sa registrovať.