HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work?

Podujatia

Dňa 20. októbra 2022 od 10.00 do 12.00 hod. organizuje Európska komisia online informačné podujatie o paušálnom financovaní v programe Horizont Európa.

Odborníci z Komisie spolu s pozvanými hosťami vysvetlia princípy financovania projektov prostredníctvom paušálnych súm, poskytnú tipy pre fázu podávania žiadostí a podelia sa o praktické skúsenosti z predchádzajúcej realizácie príslušných projektov.
V pracovnom programe na roky 2021 – 22 už bolo vyhlásených viac ako 20 tém ako projektov s jednorazovými platbami. Počas ďalšieho trvania programu Horizont Európa plánuje Komisia čoraz viac využívať aj túto formu financovania.

Podujatie sa bude vysielať online a nie je potrebné sa naň vopred registrovať.

Viac informácií:

Zverejnené 5.9.2022, slord