HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Lídri v slovenskom vzdelávaní – realita alebo utópia?

Podujatia

 • Začiatok
  28.05.2021, 16:00
 • Koniec
  28.05.2021, 18:00
 • Typ podujatia
  Diskusia
 • Organizátor
  Komenského inštitút, Učiteľ Slovenska a Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela
 • Miesto konania
  online
 • Odkaz na webovú stránku

28. mája 2021 o 16:00 sa uskutoční online diskusia „Lídri v slovenskom vzdelávaní – realita alebo utópia“.

V diskusii budeme spoločne hľadať odpovede na otázky:

 • Kto je pedagogický líder a potrebujeme ho vo vzdelávaní?
 • Aké sú jeho kľúčové kompetencie?
 • Čím sa vízie a ciele lídra líšia od vízií a cieľov ostatných pracovníkov vo vzdelávaní?
 • Ako (a či vôbec) na Slovensku podporujeme lídrov vo vzdelávaní?
 • Môžeme pripravovať kvalitných učiteľov – lídrov už na vysokých školách? Súčasťou budú aj osobné príbehy a príklady z praxe absolventov Komenského inštitútu.

Hostia:

 • Doc. PeadDr. Lenka Rovňanová, PhD. – Dekanka Pedagogickej fakulty UMB
 • Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská – Hlavná školská inšpektorka
 • Mgr. Iveta Barková – Učiteľka Slovenska 2020 a riaditeľka SZŠ v Senci
 • Mgr. Helena Weszelovszká – riaditeľka, ZŠ Rozmarínová v Komárne
 • Mgr. Jozef Šujak – učiteľ, Gymnázium v Považskej Bystrici

Moderuje Mgr. Anna Jančová

Diskusie sa môžete zúčastniť na webe www.lidervedukacii.sk, kde bude zverejnený link na ZOOM. Diskusia je súčasťou konferencie Líder v edukácii ako aktér zmeny “Ďuričove dni”, ktorú organizuje Katedra psychológie PF UMB v spolupráci s AŠP SR a riešiteľmi projektu APVV 17-0557. Komenského inštitút je partnerom konferencie.

Zdroj: https://www.nou.sk; HN, zverejnené: 17. 5. 2021, autor: rpa