HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia SK8: Úloha samosprávnych krajov pri čerpaní eurofondov 2020+

Podujatia

20. mája 2021 od 10:00 do 12.00 sa uskutoční Konferencia SK8: Úloha krajov pri čerpaní eurofondov 2020+.

V diskusii odznejú názory odborníkov na úlohy samosprávnych krajov pri čerpaní eurofondov v novom programovom období, ale aj pohľad samosprávnej, národnej a európskej úrovne v podaní zástupcu Európskeho výboru regiónov, vlády SR a SK 8.

Na konferencii budú zároveň predstavené výsledky prieskumu verejnej mienky, ktorý bol zameraný na vnímanie kohéznej politiky občanmi na Slovensku a úlohu samosprávnych krajov v regionálnom rozvoji.

Konferencia sa uskutoční prostredníctvom aplikácie Webex a bude ju možné sledovať aj na Facebook profile združenia SK 8.

Do diskusie sa môžete zapojiť aj prostredníctvom aplikácie Sli:do.

Viac informácií

Zdroj: http://samospravnekraje.sk/, zverejnené: 14. 5. 2021, autor: rpa