HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia: Podpora výskumu v rámci EÚ

Podujatia

Projekt ImageInLife schémy MSCA – ITN vás pozýva na konferenciu:  Podpora výskumu v rámci EÚ, ktorá sa uskutoční  dňa 19. februára 2019 od 13:30 hod.  v Akademickom parku, Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, Bratislava.

 

Konferencia sa bude zaoberať financovaním výskumu a mobility v rámci EÚ – príďte a získajte informácie o  finančných prostriedkoch EÚ pre vašu výskumnú činnosť, o možnostiach doktorandského štúdia a mobility.
14 doktorandov   a výskumných pracovníkov projektu MSCA ImageInLife bude hovoriť o svojej skúsenosti v rámci európskych školiacich sietí a odpovedať na konkrétne otázky! Programy EÚ pre výskum a inovácie, ako aj Akcie MSCA budú prezentované Národnými kontaktnými bodmi pre program Horizont 2020!

 

Podrobnejšie informácie a registráciu nájdete na: http://IMAGEINLIFE.EU/CONFERENCES