HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia „Pesonalizovaná Medicína“

Podujatia

Európa je lídrom v oblasti personalizovanej medicíny –  interdisciplinárneho odboru, ktorý bude riadiť výskum a inovácie v oblasti zdravia v nadchádzajúcich rokoch s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť.

Cieľom konferencie je prezentovať súčasný stav v tejto oblasti a preskúmať budúce oblasti výskumu a inovácií. Tiež predstaví novú spoluprácu medzi financovaním tejto oblasti výskumu a tvorcami politiky pod názvom “ Medzinárodné konzorcium pre personalizovanú medicínu ( IC PerMed)“.

Program konferencie je vytvorený v spolupráci s IC PerMed a má 5 tematických okruhov:

  • Developing Awareness & Empowerment
  • Integrating Big Data & ICT Solutions
  • Translating Basic to Clinical Research & Beyond
  • Bringing Innovation to the Market
  • Shaping Sustainable Healthcare

Registrácia