HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia Open Science

Podujatia

 • Začiatok
  18.10.2022, 09:00
 • Koniec
  19.10.2022, 12:30
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Science Europe
 • Miesto konania
  online

Združenie Science Europe pozýva vedúcich predstaviteľov inštitúcií, výskumných pracovníkov a odborníkov z oblasti, aby sa 18. a 19. októbra 2022 zúčastnili na konferencii o otvorenej vede a diskutovali o dvoch kľúčových otázkach:

 • Je otvorená veda pripravená stať sa normou vo výskume?
 • Ako zabezpečíme, aby sa tento prechod stal spravodlivým?

FAIR-IMPACT Open Science Conference 2022
Zdroj: fair-impact.eu

Konferencia s cieľom nájsť odpovede na tieto otázky, poskytne účastníkom prehľad o praktických a politických iniciatívach. Tiež sa bude zaoberať reformami hodnotenia výskumu a finančnými opatreniami, ktoré podporujú prechod na princípy otvorenej vedy. Dôraz bude kladený aj na nové a vznikajúce trendy v oblasti otvorenej vedy.

Ciele konferencie

Účastníci sa môžu interaktívne zapojiť do priebehu konferencie. Diskutovať sa bude o viacerých aspektoch otvorenej vedy. Konkrétne sa budú preberať nasledovné oblasti:

 • Otvorená veda a spoločnosť, vrátane princípov spravodlivosti v otvorenej vede
 • Otvorený prístup ku všetkým typom výskumných výstupov
 • Rozvíjajúce sa postupy posudzovania a hodnotenia výskumu
 • Prístup k otvoreným výskumným infraštruktúram a ich využívanie
 • Politika otvorenej vedy

Program

Science Europe

Združenie Science Europe organizuje konferenciu Open Science v dôležitom období pre otvorenú vedu. Pandémia COVID-19 zdôraznila hodnotu otvoreného a kolaboratívneho výskumu. Niekoľko nedávnych publikácií podnietilo implementáciu politík otvorenej vedy a potrebu diskutovať o spoločných hodnotách, zásadách a štandardoch. Patrí medzi ne záverečná správa Open Science Policy Platform (2020) a Odporúčanie UNESCO o otvorenej vede (2021). Na začiatku roka 2022 sa uskutočnila konferencia o otvorenej vede organizovaná v rámci francúzskeho predsedníctva Rady EÚ. Konferencia zhodnotila prepojenia medzi rôznymi aspektmi otvorenej vedy.

Zdroj: scienceeurope.org

Cieľom Science Europe je uľahčiť čoraz zložitejšiu transformáciu a rozrastajúci sa počet vzájomne prepojených iniciatív, ktoré ovplyvňujú budúcnosť výskumného a inovačného prostredia. Konferencia Open Science bude jednou z prvých, ktorá nastolí a bude skúmať aj spravodlivosť v oblasti otvorenej vedy.

Registrácia

Konferencia Open Science je bezplatná a otvorená pre všetkých. Účasť bude preto možná online formou.

Zdroje: https://scienceeurope.org, fair-impact.eu, zverejnené: 4.10.2022, autor: onz