HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia o žiarení RADECS 2017 – Ženeva

Podujatia

 • Začiatok
  2.10.2017, 8:00
 • Koniec
  6.10.2017, 16:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  CERN
 • Miesto konania
  Centre International des Conférences de Genève (CICG)
 • Štát
  Švajčiarsko

Dovoľujeme si Vás upozoniť na konferenciu s názvom RADECS 2017, ktorá bude v dňoch 2.-6. októbra 2017 v Ženeve a je hlavným európskym stretnutím komunity zaoberajúcej sa žiarením. Konferencia RADECS, ako aj pracovný seminár sa zaoberajú technickými otázkami týkajúcimi sa účinkov žiarenia na zariadeniach, integrovaných obvodoch, snímačoch a systémoch, ako aj na vytvrdzovanie, testovanie a metódy environmentálneho modelovania. Tieto polia sú dôležité pre vesmír, jadrovú energiu, atmosféru, pozemné, vojenské, vysokoenergetické fyzikálne aplikácie.

Cieľom konferencií RADECS je ponúknuť každoročné európske fórum na prezentáciu a diskusiu o najnovších pokrokoch v oblasti radiačných účinkov na elektronické a fotonické materiály, zariadenia, obvody, snímače a systémy. Rozsah konferencie zahŕňa technologické procesy a konštrukčné techniky na výrobu systémov odolných voči žiareniu pre vesmírne, letecké a pozemné aplikácie, ako aj príslušné metodiky ich charakterizácie a kvalifikácie.

Konferencia zahŕňa technický program, priemyselnú výstavu a jednodňový kurz alebo „krátky kurz“ o radiačných účinkoch. Technický program zahŕňa ústne a posterové stretnutia a okrúhle stoly.

Ciele konferencie
– Dlhodobý technický program s ohľadom na synergie medzi aplikáciami týkajúcimi sa vesmíru, urýchľovača, zeme a letectva
– Krátky kurz: „Z vesmíru na zem – a pod“
– Podpora pre študentov prichádzajúcich do Ženevy
– Vychutnať si ľudí a objaviť ženevské poklady.

Nezabudnite sa registrovať.