HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia o výskumnej dátovej infraštruktúre

Podujatia

 • Začiatok
  12.09.2023, 11:00
 • Koniec
  14.09.2023, 17:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  NFDI, KIT
 • Miesto konania
  Karlsruhe Institut of Technology Campus South
 • Štát
  Nemecko
 • Odkaz na webovú stránku

V dňoch 12. – 14. septembra 2023 organizuje Nemecká národná výskumná dátová infraštruktúra (NFDI) v Karlsruhe konferenciu zameranú na výskumnú dátovú infraštruktúru.

Konferencia sa bude venovať vytvoreniu interdisciplinárnej správy výskumných dát (RDM).

Zdroj: eosc.eu

Výskumné dáta sú základom poznatkov a inovácií vo všetkých vedných odboroch. Zohrávajú zásadnú úlohu v pokroku našej spoločnosti. Kľúčom k využívaniu týchto dátových pokladov pre vedeckú komunitu je efektívna infraštruktúra.

Témou konferencie je spájanie vedeckých komunít, preto sú na konferencii vítané národné i medzinárodné zainteresované strany zo všetkých oblastí výskumu, ako aj zo sektora infraštruktúry, aby predstavili svoje príspevky k budúcnosti RDM a vymenili si informácie o najnovšom vývoji. NFDI organizuje konferenciu v spolupráci s Technologickým inštitútom v Karlsruhe (KIT).

Počas troch dní trvania konferencie sa budú z rôznych hľadísk skúmať témy týkajúce sa RDM a spoločného rozvoja efektívnej infraštruktúry výskumných dát pre Nemecko a ďalšie krajiny. Naplánované sú vedecké prezentácie, panelová diskusia, vzrušujúce prednášky, posterová sekcia a aktivity zamerané na nadväzovanie kontaktov. Konferencia o infraštruktúre výskumných dát sa zasadzuje za komplexnejšie poznatky prostredníctvom lepšieho využívania výskumných dát, za inovácie a z nich vyplývajúce spoločenské prínosy.

Viac informácií a program podujatia nájdete TU.

Na podujatie je možné sa registrovať do 31. augusta 2023.

Zdroj: nfdi.de; zverejnené: 3.7.2023; autor: onz