HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia o budúcnosti cezhraničnej spolupráce

Podujatia

Image

5. júla 2021 od 10:00 do 13:00 sa uskutoční online „Konferencia o budúcnosti cezhraničnej spolupráce“. Pripojte sa k diskusii o dopadoch pandémie na cezhraničnú spoluprácu a život občanov v pohraničných regiónoch.

Súčasná bezprecedentná kríza preverila všetky aspekty nášho života vrátane cezhraničnej spolupráce, ktorá čelí najvýznamnejším neúspechom za posledné desaťročia. Členské štáty uzavreli cez noc svoje hranice v celej Európskej únii bez konzultácie so svojimi susedmi. Toto okamžite postavilo rôzne odvetvia nášho hospodárstva do veľmi zložitej pozície, pričom niektoré odvetvia v určitých regiónoch čelili potenciálnemu kolapsu. Po desaťročiach prosperity a otvorených hraníc sme opäť videli rozdelené rodiny, pracovníkov, ktorí sa nedokázali dostať na svoje pracoviská, pričom cestovanie a obchodovanie sa na začiatku krízy spomalili takmer na doraz.

Na druhej strane kríza tiež ukázala neuveriteľnú vynaliezavosť a solidaritu medzi národmi Európy, čo opäť dokazuje, že cezhraničná spolupráca nie je iba želaním európskych občanov, ale je nevyhnutná pre živobytie mnohých z nich.

Na základe spätnej väzby pohraničných regiónov zhromaždenej za posledný rok a množstva štúdií, ktoré boli zadané, prijme Európsky výbor regiónov (CoR) na júlovom plenárnom zasadnutí uznesenie o budúcnosti cezhraničnej spolupráce. Toto uznesenie, ktoré bude slúžiť ako príspevok na konferenciu o budúcnosti Európy, načrtne konkrétne návrhy, ako posilniť cezhraničnú spoluprácu, ale aj ako zabezpečiť, aby cezhraničná spolupráca a občania žijúci v pohraničných regiónoch, už nikdy neboli tak výrazne zasiahnutí budúcou krízou, ako tomu bolo tentokrát.

Táto konferencia je organizovaná s cieľom prediskutovať účinky pandémie na cezhraničnú spoluprácu a jej súčasťou bude prezentácia uznesenia a diskusia o budúcnosti cezhraničnej spolupráce na základe skúseností získaných pred a počas pandémie.

Program

Registrácia

Deadline na registráciu: 30. jún 2021

Kontakt: KLOBUCAR Slaven Email: egtc@cor.europa.eu

Zdroj: https://cor.europa.eu, zverejnené: 25. 6. 2021, autor: rpa