HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia „Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene“

Podujatia

 • Začiatok
  16.01.2023, 09:15
 • Koniec
  17.01.2023, 17:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  Filozofický ústav SAV
 • Miesto konania
  Bratislavský hrad
Konferencia „Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene“. Zdroj: https://www.sav.sk

V dňoch 16. a 17. januára 2023 sa na Bratislavskom hrade uskutoční konferencia „Challenges for Environmental and Political Philosophy in the Anthropocene“, ktorú organizuje Filozofický ústav SAV, v. v. i. Pozvanie na podujatie prijalo viacero celosvetovo uznávaných špecialistov na environmentálnu filozofiu.

„Konferencia bude z viacerých hľadísk výnimočná a pre slovenskú filozofiu doslova priekopnícka,“ pozýva riaditeľ Filozofického ústavu SAV, v. v. i., doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. Hlavnými rečníkmi budú Mark Coeckelbergh (University of Vienna) a Eric S. Nelson (Hongkong University of Science and Technology). Konferencia je organizovaná v rámci projektu VEGA 2/0072/21: Úlohy politickej filozofie v kontexte antropocénu, ktorý vedie R. Sťahel.

Medzinárodná konferencia sa zameria na presahy medzi environmentálnou a politickou filozofiou. Jej cieľom je vytvoriť priestor pre kritickú diskusiu o možnostiach vytvorenia efektívnej medzinárodnej výskumnej platformy, ktorá môže prispieť k reflexii súčasnej politiky prehĺbujúcej sociálnu a environmentálnu nerovnosť.

Medzinárodná konferencia, ktorá bude v anglickom jazyku, sa koná pod záštitou predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahutu a s podporou kancelárie NR SR.

Viac informácií:

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 12. 1. 2023, autor: rpa