HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia a stretnutia k oblasti bio-economy v Dunajskom regióne

Podujatia

V dňoch 19.-20.7.2016 sa v Budapešti uskutoční konferencia a partnerské stretnutia k budúcej spolupráci v oblasti bioekonomiky pod názvom Triple Helix Conference on Bio-Based Economy in the Danube Region. Vstup na podujatie je bezplatný. Môžete tu stretnúť zaujímavých partnerov z oblasti verejnej správy, podporných agentúr, firiem a akadémie. Zatiaľ sú prihlásené organizácie zo 14 krajín.

Viac informácií: