HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

JOPRAD Regional Meeting

Podujatia

JOPRAD organizuje Regionálny míting s cieľom informovať a zapojiť ďalšie krajiny do procesu spoločného programovania a jeho prípravy.