HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ITS Romania Congress 2014 – “ 15 years – The way to move „

Podujatia

Konferencia sa zameriava na hlavné riešenie v poskytovaní systémov a služieb pre všetky kategórie aktérov, ktorí sú zapojení do dopravného procesu. Kongres je hlavnou platformou pre výmenu informácií a znalostí medzi akadémiou a priemyslom, technologickými dodávateľmi a používateľmi, národnými a európskymi iniciatívami. Je najväčím ITS podujatím vo východnej Európe.

Na kongrese bude okrem prezentácií aj exhibícia a technické návštevy.