HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

IPR, Open Science and Technology Transfer

Podujatia

Dovoľujeme si Vás upozorniť na zaujímavý workshop, ktorý organizuje Európska komisia s cieľom prehlbovať aktuálnu diskusiu v troch oblastiach otvorenej vedy a práv k duševnému vlastníctvu (IPR).  Vychádzajúc z myšlienky, že Open science neznamená „Free science“, budú účastníci diskutovať o prístupoch k nastolenie správnej rovnováhy medzi chráneným dátam a otvorený prístup k informáciám.