HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

INTERAKTÍVNY WORKSHOP – PRÍPRAVA A IMPLEMENTÁCIA PLÁNOV RODOVEJ ROVNOSTI

Podujatia

 • Začiatok
  16.03.2023, 14:30
 • Koniec
  16.03.2023, 16:00
 • Typ podujatia
  Workshop
 • Organizátor
  Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Štát
  Slovensko
 • Odkaz na webovú stránku

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva na workshop zameraný na zvyšovanie povedomia o plánoch rodovej rovnosti. Hlavnou témou je potreba adaptovania funkčných mechanizmov na podporu rodovej rovnosti na úrovni výskum vykonávajúcich a výskum financujúcich inštitúcií.

Tri výskum vykonávajúce inštitúcie z troch regiónov predstavia stratégie pre integrovanie rodovej perspektívy do obsahu vzdelávania, výskumu a inštitucionálnych procesov. Expertky na rodovú rovnosť z UK BA a SAV oboznámia so základnými konceptami – teoretickými požiadavkami pre plány rodovej rovnosti podľa usmernení Európskej komisie.

Zdroj: CVTI SR, zverejnené: 21.2.2023, autorka: zst

Podujatie

REGISTRÁCIA / REGISTRATION

Zaregistrovať sa na podujatie / Registration for the event: