HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Inovácie a nové trendy v agropotravinárstve – webinár

Podujatia

  • Začiatok
    03.11.2021, 08:00
  • Koniec
    03.11.2021, 15:15
  • Organizátor
    EIT Food Hub SPU Nitra

EIT Food Hub pri SPU Nitra organizuje podujatie Inovácie a nové trendy v agropotravinárstve. Zámerom podujatia je prezentácia inovatívnych potravinárskych produktov vyvinutých na SPU v Nitre alebo v spolupráci s potravinárskymi spoločnosťami a spolupracujúcimi inštitúciami.

Webinár je určený akademickým pracovníkom, vedeckým pracovníkom, doktorandom, študentom, ako aj zástupcom potravinárskych firiem, malým a stredným podnikom, ale aj širokej verejnosti.

Registrujte sa ešte dnes na: https://forms.gle/YemFCMGLwUTPmzny6

Viac infohttps://eit.uniag.sk/activities/awareness-day/ad-2021/november

Kontakt: Nataša Hurtová

Zdroj: EIT Food HUb, 29.10.2021, nakh