HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

INNOVATION VILLAGE 2022

Podujatia

Medzinárodná sieť Enterprise Europe Network v spolupráci s Talianskou národnou agentúrou pre nové technológie (ENEA) Vás pozýva na virtuálne sprostredkovateľské podujatie @ Innovation Village 2022. Jeho hlavnými témami budú technológie a riešenia pre zelenú, digitálnu a odolnú ekonomiku.

Európska komisia predložila 2. marca 2022 oznámenie o európskom modeli rastu, ktoré pripomína spoločné ciele, ku ktorým sa EÚ a jej členské štáty sa zaviazali ku ekologickým i digitálnym prechodom a ku posilňovaniu sociálnej a hospodárskej odolnosti. Uznáva tiež, že európske hospodárstvo prechádza bezprecedentnými zmenami, ktoré vychádzajú z veľkých neistôt spojených s globálnym a bezpečnostným výhľadom. Zelená transformácia poskytuje Európe príležitosť na novú cestu udržateľného a inkluzívneho rastu.

V nadväznosti na boj proti zmene klímy pomôže transformácia znížiť účty za energiu a zmenšiť závislosť dovozu fosílnych palív, čím sa zlepší energetická bezpečnosť a bezpečnosť zdrojov v Únii. Na druhej strane pandémia COVID-19 urýchlila digitálnu transformáciu našej spoločností a zdôraznila význam digitálnych technológií pre budúci hospody rast Európy.

Jedinečná príležitosť na stretnutie

Na bezplatnom virtuálnom sprostredkovateľskom podujatí @ Innovation Village 2022 máte možnosť stretnúť sa so súkromnými spoločnosťami (vrátane startupov, spin-off, MSP a veľkých spoločností), ako aj s verejnými orgánmi a obcami, univerzitnými a výskumnými centrami, priemyselnými a asociačnými spoločnosťami, ktoré pracujú na nových technológiách a riešeniach na dosiahnutie tzv. “twin” (zeleného a digitálneho) prechodu na nulové emisie uhlíka, hospodárstvo s nulovým odpadom, ktoré nezanecháva stopu na žiadnom mieste ani osobe.

Zároveň vám podujatie poskytuje príležitosť držať krok s najnovšími zodpovedajúcimi pokročilými technológiami, dopyte po inováciách zo strany inštitúcií a obcí, novými aplikáciami zo strany SMEs a technickými výzvami, ktorým čelia veľké spoločnosti.

Témami podujatia sú:

 • digitálna energia, inteligentné budovy a inteligentné mesto, inteligentná sieť a uskladňovanie energie,
 • energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie,
 • integrácia energetických systémov a trvalo udržateľné využívanie energie,
 • zelený vodík a vodíkové palivové články,
 • zelená a mestská mobilita,
 • čistá technika, ekodizajn a efektívne využívanie a riadenie zdrojov vo výrobných procesoch, zelená chémia,
 • obehové hospodárstvo a zhodnocovanie, recyklácia a opätovné použitie odpadových materiálov,
 • robotika a kľúčové digitálne technológie vrátane kybernetickej bezpečnosti, cloud computingu, AI, ML, internetu vecí, dátových priestorov a správy, digitálnych, dvojčiat, blockchainu a kvantovej výpočtovej techniky,
 • biologické vedy a biotechnológie,
 • potraviny a agrotechnológia,  
 • obranné a bezpečnostné služby,
 • nové a progresívne materiály.

Dôležité informácie

Sektorové zameranie: súkromné spoločnosti, SMEs, začínajúce podniky, vedľajšie produkty, výskumné centrá, univerzity, zainteresované strany
Termín podujatia: 3.11. 2022 – 17.11. 2022 
Registrácia je otvorená do: 2.11. 2022
Miesto konania: Taliansko/virtuálne
Poplatky: zdarma