HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Innovation and Technology Transfer in Central and Southeast Europe

Podujatia

 • Začiatok
  19.05.2022, 09:00
 • Koniec
  19.05.2022, 17:30
 • Typ podujatia
  Workshop
 • Organizátor
  JRC, Zastúpenie EK na Slovensku
Innovation and Technology Transfer in Central and Southeast Europe. Zdroj: https://knowledge4policy.ec.europa.eu

Kompetenčné centrum pre transfer technológií Európskej komisie pre vedu a znalosti, Spoločné výskumné centrum (JRC), organizuje spoločne so Zastúpením EK na Slovensku jednodňový hybridný workshop na tému „Inovácie a transfer technológií v strednej a juhovýchodnej Európe“, ktorý sa uskutoční 19. mája 2022 od 9:00 do 17:30 v Bratislave.

Na podujatí sa stretnú kľúčové zainteresované strany inovačného ekosystému v tejto oblasti a preskúma sa pokrok, silné stránky a výzvy súvisiace s:

 • Rozvojom a posilňovaním inovačného transferu technológií v strednej a juhovýchodnej Európe
 • Politikou hospodárskej súťaže a uplatňovaním pravidiel EÚ o štátnej pomoci

Účastníkmi budú príslušní tvorcovia politík, národné orgány pre hospodársku súťaž, miestne univerzity a výskumné centrá, úrady pre transfer technológií, vedecké parky, inkubátory a priemysel.

Tento workshop bude súčasťou prieskumného politického dialógu s cieľom vytvoriť základ pre ďalšie opatrenia na podporu ekosystému inovácií a transferu technológií v regióne.

Viac informácií a program

Zdroj: https://knowledge4policy.ec.europa.eu, zverejnené: 18. 5. 2022, autor: rpa