HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

InnoTalks #3: Ako VAIA podporuje tech startupy?

Podujatia

 • Začiatok
  13.12.2023, 13:00
 • Koniec
  13.12.2023, 14:00
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  VAIA
 • Miesto konania
  online
InnoTalks #3. Zdroj: https://innonews.blog

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) prichádza s novinkami pre startupy! Ako súčasť svojej agendy, VAIA nielenže poskytuje grantové a návratné financovanie, ale teraz sa výrazne sústredí aj na vytváranie zdravého ekosystému pre startupy. 🌱

📈 Čo to znamená pre vaše podnikanie? V prvom rade financovanie, ale aj nové legislatívne úpravy zamerané na podporu startupov, vrátane ESOP (plány na odmeňovanie zamestnancov akciami) a výhodnejšieho zdaňovania pre investorov, či zatraktívnenie podnikateľského prostredia:

📅 Pridajte sa k nám na InnoTalks! Dátum: 13. december 2023. Čas: 13:00 – 14:00

VAIA predstavila víziu a plán, ako zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky a kvalitu života, a to podporou výskumu, inovácií a talentu vo forme Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030. Hlavnými cieľmi je posunúť Slovensko o 10 miest v Európskom inovačnom rebríčku (EIS), zvýšiť investície do výskumu a vývoja na 2 % HDP (z toho 1,2 % zo súkromných zdrojov), ako aj prilákať 25-tisíc vysokokvalifikovaných ľudí zo zahraničia. Súčasťou stratégie je aj akčný plán s 91 konkrétnymi opatreniami.

V oblasti zatraktívnenia podnikateľského prostredia v týchto mesiacoch dochádza aj vďaka VAIA k trom dôležitým zmenám. Týkajú sa možnosti odmeňovania zamestnancov a kontraktorov formou firemných podielov (ESOP), oslobodenia od zdanenia príjmov z investícií do domácich firiem a zrýchlenia vzniku nových spoločností s ručením obmedzeným (viac informácií).

V tejto debate InnoTalks sa pozrieme ako sa implementácia vyššie uvedenej stratégie z dielne VAIA podieľa na:

 • finančnej podpore technologických startupov v oblasti výskumu a vývoja
 • zlepšovaní podmienok pre zakladanie a fungovanie startupov (ESOP, zdaňovanie investorov, zakladanie nových spoločností)
 • vytváraní funkčnejších a lepšie prepojených ekosystémov pre startupy

Taktiež si v rámci stretnutia:

 • rekapitulujeme aktuálne možnosti podpory pre startupy
 • dáme priestor pre vaše otázky

V prvom vydaní InnoTalks sa s vami stretnú:

 • Miroslav Balog  – odbor programov, VAIA
 • Jaroslav Bukovina – oddelenie výskumných a inovačných politík, VAIA
 • Ivan Filus – konzultant BIC Bratislava, slovenský národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE), manažér slovenského zastúpenia siete Enterprise Europe Network (EEN) a koordinátor aktivít EEN2EIC na Slovensku, spoluarchitekt inovačných ekosystémov v SR a finančných schém pre technologické firmy

Zaregistrujte sa na podujatie (bezplatne)

InnoTalks vychádza aj s podporou:

Zdroj: https://innonews.blog, zverejnené: 4. 12. 2023, autor: rpa