HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

Podujatia

Európska Komisia pripravuje informačný deň pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia. Komisia predstaví bližšie pracovný program na roky 2016-17, detailné informácie o nových výzvach, témach a finančných nástrojoch.

Povinná registrácia bude otvorená v priebehu júna.