HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačnému stretnutie o Budovaní kapacít v OVP

Podujatia

No alternative text description for this image
Informačné stretnutie o Budovaní kapacít v OVP. Zdroj: SAAIC

Už 7. decembra 2022 sa bude konať infoseminár venovaný Výzve 2023 „Budovanie kapacít v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (Kľúčová akcia 2).“


Táto akcia podporuje projekty medzinárodnej spolupráce založené na multilaterálnych partnerstvách. Ich cieľom je podporiť relevantnosť, dostupnosť a schopnosť reagovať na inštitúcie a systémy odborného vzdelávania a prípravy v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, ako hnacej sily udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja.
Táto akcia je zároveň kľúčovou zložkou reakcie EÚ na výzvy kvality, relevantnosti a schopnosti reagovať na odborné vzdelávanie a prípravu v tretích krajinách, ktoré nie sú spojené s programom pre zamestnanosť, sociálno-ekonomickú obnovu, rast a prosperitu.

Viac informácií a link na online seminár nájdete na ➡️ https://bit.ly/3EPYj1y

Viac informácií:

Dôležité termíny k 1. kolu výzvy 2023

Zdroj: SAAIC, zverejnené: 1. 12. 2022, autor: rpa