HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačné stretnutie: Výzva Sitry na predkladanie návrhov v oblasti spoločného využívania dát

Podujatia

Inovačný fond Sitra vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o financovanie s cieľom zvýšiť početnosť a kvalitu prípadov zdieľania dát zameraných na podnikanie a potenciálnych iniciatív v oblasti dátového priestoru.

Gaia-X and how to accelerate growth – pathway to EU funding - Sitra
Zdroj: sitra.fi

Inovačný fond Sitra vyzýva spoločnosti a konzorciá, aby predložili návrhy projektov na vývoj pilotných projektov na vytváranie obchodných hodnôt prostredníctvom zdieľania dát medzi organizáciami.

Úspešným projektom bude Sitra spolufinancovať vývoj funkčného digitálneho prototypu, pilotného projektu alebo testov, ktoré využívajú niektoré prvky prístupu Gaia-X. Tie slúžia na vytváranie hodnôt na úrovni ekosystému prostredníctvom zdieľania dát.

Výška finančného príspevku

Sitra môže pokryť až 70 % nákladov a výdavkov vzniknutých pri vývoji funkčného prototypu, experimentu alebo konceptu. Maximálna výška finančného príspevku je 50 000 EUR alebo 150 000 EUR na jedno žiadateľské konzorcium. Výška pridelených finančných prostriedkov závisí od možností zdieľania dát spoločností v konzorciu, ktoré sa zúčastňujú na pilotnom projekte, a od cieľov pilotného projektu. Suma sa rozdelí medzi členov žiadateľského konzorcia. 

Výzva je otvorená pre pokročilé konzorciá v oblasti zdieľania dát, ako aj pre začínajúce konzorciá.

Finančná výzva predstavuje príležitosť pre organizácie, aby získali skúsenosti so zdieľaním dát. Skúsenosti tiež získajú s vytváraním hodnôt a zapojením sa do celoeurópskeho úsilia o spoluvytváranie dátových priestorov budúcnosti.

Výzva na predkladanie žiadostí o financovanie je súčasťou aktivít fínskeho centra Gaia-X, ktoré koordinuje Sitra.

Informačné stretnutie

Viac informácií o výzve sa dozviete v nasledujúcom článku, či prezentácii.

Využite príležitosť oboznámiť sa s výzvou online formou na informačnom stretnutí dňa 11. októbra 2022.

Zdroj: https://www.sitra.fi/, zverejnené: 20.9.2022, autor: onz